Majlis Ekberg

Maja2

 

 

 

Jag har alltid varit en sökare. Redan som ung sökte jag efter livets mening på ett djupare plan. Att enbart leva ett ytligt liv intresserade mig inte. Som tjugoåring kom jag i början på 70-talet i kontakt med yoga och meditation, vilket radikalt förändrade mitt liv. Sedan dess har yogan blivit en livsstil för mig. Jag märkte hur jag utvecklades på ett inre plan och mitt liv fick en djupare dimension.

Hela 70-talet ägnade jag mig åt att fördjupa mig i dessa intressanta ämnen genom otaliga kurser och djupa självstudier samt enormt mycket eget praktiserande av både yoga-asanas och meditation.

Mitt eget välmående genom dessa tusenåriga traditioner ville jag sedan vidareförmedla till min omgivning, vilket gjorde att jag efter tio års egen erfarenhet av dessa discipliner själv började undervisa i dessa ämnen.

Efter 20 år som yogalärare märker jag hur intresset bara ökar och ökar, vilket är mycket glädjande. För mig är det oerhört viktigt att yogan lärs ut i sin ursprungliga, mer fördjupande form där även moral och etik samt fördjupad medvetenhet är lika viktiga delar som den fysiska yogan.

Den högsta formen av yoga är att vara mot din nästa i tanke och handling som du vill att din nästa ska vara mot dig. Och den dag vi kan se att bjälken i vår broders öga inte är större än bjälken i vårt eget har vi kommit långt i vårt yogapraktiserande.