Tina Andersson

Tina Andersson
  • tel: 070 – 610 18 18
  • E-post: yoga-spirit@hotmail.com
”Människan lär sig läsa i livets bok, som är själva naturen. Hon lär sig stava och bilda ord och satser och få ut en mening av det. Den verkliga meningen har människan dock ännu inte funnit. Hon stavar sig fortfarande mödosamt fram genom naturens språk och är benägen att hänga upp sig på detaljer och enstaka ord eller bokstäver, utan att se den helhet de bildar. Sådan är själva den materialistiska livsinställningen.” Ordet, Kosmos 1989 nr 6 (Även publicerad i boken Kosmiska lektioner)