Om yoga

 

Yoga – en transformation och förvandlingsprocessYoga-asanas är ett mycket njutbart sätt att dels få motion, ökad flexibilitet samt stärkta muskler, samtidigt som den skänker djup psykofysisk avspänning. Yoga är en serie väl genomtänkta ställningar som tillsammans med andningen stärker och påverkar praktiskt taget varenda del av kropp och själ. Den stärker körtel- och nervsystemet, förbättrar cirkulationen och masserar de inre organen.Yogan har också en väldig självterapeutisk effekt – den är en resa i vårt inre där vi finner ro och en möjlighet att möta oss själva här och nu. Spänningar och stress som ligger lagrade i muskulaturen frigörs genom yogan så att vi på sikt får upp dem till ytan och därigenom blir mer medvetna om våra obalanser och begränsningar. Stelhet i kroppen är oftast ett tecken på undantryckta känslor och problem såsom änglsan, oro, bekymmer och stress.

I varje spänd muskel ligger lagrad energi och förträngda känslor. Att medvetet tänja musklerna till gränsen för deras förmåga bidrar till att frigöra energi och bundna känslor. Detta låter sig ske genom hyperstimulering av det sympatiska nervsystemet. Förutom att det håller kroppen frisk sänker det stressnivån och bidrar till att skapa en känsla av lugn och samling.

Att hålla ryggraden mjuk och smidig är ytterst viktig i denna mångtusenåriga tradition. Ryggraden är inte bara en kanal för nervsystemet, vilket förbinder hjärnan med alla andra delar av kroppen, den är också huvudsäte för kroppens tre viktigaste energiströmmar. Att våra kroppar är säte för både positivt och negativt laddade strömningar börjar nu också mer och mer att bli accepterat av oss västerlänningar. Härvid är yogan en slags egenterapi, liknande akupunktur, där huvudsyftet är att komma i sådan balans att alla kroppens energiströmmar flödar perfekt. Därigenom uppnår vi ett naturligt välbefinnande med bättre hälsa som följd.

På ett andligt plan handlar yogan djupast sett om att komma till ro och vila för att därigenom komma till självinsikt och nå bortom vårt individuella jag, för att ge oss insikt om vår djupaste existens, som inte är bunden av vare sig tid eller rum.

Andning

En viktig del av yogautövandet är sammankopplingen med rätt andning. Andningen påverkar direkt vårt fysiska och psykiska välbefinnande och i hög grad vår livskvalitet. Andningen står i direkt förbindelse med centrala nervsystemet. I yogatraditionen anses luften vara det viktigaste näringsintaget för kropp och själ. Yogis kallar detta för prana, vilket betyder livskraft. Prana är en osynlig kosmisk kraft som omger oss överallt. Genom att behärska andningstekniken ökar vi intaget av den kosmiska energin och förbättrar kvalitén på blodet, hyn och hälsan. Vi blir mer vakna och kan styra våra känslomässiga reaktioner på ett bättre sätt. Om vi är upprörda och nervösa andas vi mycket ytligare och snabbare än om vi är lugna och harmoniska. Vi kan alltså påverka vårt psyke genom att lära oss rätt andning.

 

Meditation

En minst lika viktig del av yogatraditionen är meditation. Meditationens huvudsyfte är att göra oss till mer medvetna människor; att meditera innebär att man sjunker ner i djupare skikt av medvetandet där man lär sig mer om sig själv. När vi förstår oss själva bättre ökar också förståelsen för andra. Meditation är också ett redskap för att ytterligare öka medvetenheten om och vad som pågår just nu i vår tanke och känslovärld.

 

Meditation är att vila i sig själv. När vi lärt oss att vara i vila i meditationsstunden kan vi ta med oss denna vila i vardagens aktiviteter. Du kan både vara i vila och aktivitet på samma gång.

Meditation är en djupare nivå av yoga; ett ytterligare redskap för utveckling och transformation.